KAPAT
Ahmed Şahin

a.sahin@zaman.com.tr

GÜNDEM

41 Yasin okumak

Okuyucum hanımların aralarındaki anlayışlarından söz ettiği yazısında şöyle demiş:

- Burada biraraya toplanan hanımlar pek işitmediğimiz anlayışlar sergiliyor, duymadığımız inanışlar öne sürüyorlar. Mesela, bir sıkıntıları için “kırk bir Yasin” okuma âdetini yaygınlaştırmış vaziyetteler.

Hemen bir araya toplanıyor, aralarında “kırk bir Yasin” okumaya başlıyorlar. Bununla başlarına gelmiş olanı, yahut gelecek olanı önleyecek, yahut da ölmüşlerine gelmiş kabir azabını kaldırmış bulunacaklar. Velhasıl bu “kırk bir” rakamı bizde yaygın halde. Siz ne dersiniz hanımlar arasındaki bu “kırk bir yasin” okuma âdetine?

Efendim, her âdetin, anlayışın hem faydalı ve isabetli yanı olur, hem de mahzurlu, gereksiz tarafı bulunabilir. Bu, icra edenlerin niyetlerine göre değişir.

Bir kere Yasin okumanın yanlış olduğunu söylemek hiçbir zaman mümkün olmaz. Çünkü Yasin-i Şerif hakkında birçok hadisler okumaktayız tefsirlerde. Bilhassa İbni Kesir tefsirinde. Bir tanesini kısaca arzedeyim izin verirseniz.

Meşhur olan hadislerden birincisi şudur:

- Her şeyin bir kalbi vardır. Kur’an’ın kalbi de Yasin’dir!

Evet, Hazret-i Kur’an’ın kalbi Yasin Sûresi’dir. Kim Yasin Sûresi’ni hürmetle, saygıyla ve Allah’ın rızasını kazanma kastıyla okursa niyetine göre sevabını alır, umduğuna da nail olabilir. Bu bir niyet ve iman meselesidir. Rabbimiz isteneni verir mi, vermez mi? Bu, isteyenin ihlasına ve samimiyetine göre değişebilir. Ne ‘Vermeye mecburdur’ denir, ne de ‘Hayır asla vermez’ denebilir. Rabbini razı ederse alır, edemezse alamaz. Bu da okuyanın kalbindeki ihlası, samimiyeti ile ilgilidir. Oraya kullar giremez. Senin gönlün, kalbin şöyledir, böyledir, diyemez.

Birinci konuyu böyle tespit ettikten sonra geçelim bir diğer cihete.

Yasin-i Şerif’i hastaların başucunda okumak da çok faydalıdır. “Yasin okunurken vefat eden kimsenin imanı şeytanın çalmasından mahfuz olur” şeklinde hadisler mevcuttur. Buna Tebareke Sûresi de ilave edilmiştir.

Burada söylenecek bir başka söz de şu olsa gerektir.

Yasin Sûresi’ni her şey için okumak mümkündür. Hatta yaşayanların ölmüşlerine gönderecekleri en güzel hediyelerden biri de okuyacakları Yasin olabilir.

Başka hayır hasenatlara gücü yetmeyenlerin Yasin okumaya güçleri yeter ve belki de en makbul hediyelerini Yasin okuyarak göndermiş olurlar.

Bunu bilhassa pazartesi ve perşembe gün veya gecelerinde okumakta daha çok sevap olsa gerektir.

Bütün bunlarla beraber Yasin-i Şerif’i mutlaka “kırk bir” defa okumak diye bir sayı tespitini kaynaklarda göremedim. Böyle bir sayı mecburiyeti yoktur. Ancak okuyuşları disipline edebilmek için belli bir sayıda (mecburiyet olmasa da) mahzur da olmayabilir. Çünkü bu sayı tespiti okumayı azalmaktan kurtarmaktadır. Maksadı da bu olmalıdır.

Mümkün olsa da aile fertleri her akşam, bu olmazsa haftanın belli zamanlarında ölmüşleri için Yasin ve Tebareke okumayı âdet edinseler, geçmişlerine böylesine bir Kur’an ziyafeti vermiş olsalar..

Bahsimizi bu konudaki bazı hadislerle bağlayalım:

- Gece yatarken Yasin okuyarak yatan, sabah kalkarken bağışlanmış olarak kalkabilir.

- Ölmüşleriniz için Yasin okuyun. Yasin’i ümmetimin her ferdinin ezbere okuyabilmesini arzuluyorum.

- Kur’an’ı hatmedecek güce sahip olmayanlar Yasin Sûresi’ni hatmetsinler. Hatim sevabını böyle almaları ümid edilir.

Tabii tefsirlerden mânâsını inceleyerek okumak, sevabını bir kaç katına katlayarak okumak demektir. Bu, çok daha şuurlu ve duygulu bir okuyuş olur.

8 Temmuz 1995, Cumartesi
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan yorum yazıları veya haberlerin tüm hakları Feza Gazetecilik’e aittir. Kaynak gösterilse dahi hiçbiri özel izin alınmadan kullanılamaz. Bu haber veya yazılar sadece Zaman Gazetesi tarafından sağlanan RSS verileri kullanılarak alıntılanabilir.
yazarHakkinda.