KAPAT
Haberler / GÜNDEM / Türkiye'nin nüfusu belli oldu

Türkiye'nin nüfusu belli oldu

Türkiye'nin nüfusu belli oldu
21 Ocak 2008, Pazartesi   10:35

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ekren ile İçişleri Bakanı Atalay, Adrese Dayalı Nüfus kayıt sistemi sonuçlarına ilişkin, TÜİK'te ortak basın toplantısı düzenledi. Beşir Atalay, 'Adrese dayalı nüfus kayıt sistemine' göre Türkiye nüfusunu, 2007 sonu itibariyle 70 milyon 586 bin 256 kişi olarak açıkladı.

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren ise Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklu sayısının 98 bin 339 olduğunu belirtirken, bu sayı düşüldüğünde Türkiye'de yaşayan Türkiye Cumhuriyeti (TC) vatandaşlarının sayısının 70 milyon 487 bin 917 kişi olduğunu bildirdi.

ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ 2007 NÜFUS SAYIMI SONUÇLARI

Ülkemizde, sonuncusu 2000 yılında olmak üzere bugüne kadar 14 Genel Nüfus Sayımı yapılmıştır. Sokağa çıkma yasağı uygulanarak bir günde yapılan bu sayımlarda, kişiler sayım günü bulundukları yerde, yani de facto yöntemine göre sayılmışlardır.

2006 yılında çıkarılan 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ile ülkemizdeki nüfus sayımlarının da veri kaynağını oluşturacak yeni bir sistem kurulmuştur. Sistemin kurulmasına yönelik tüm çalışmalar, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) koordinasyonunda il ve ilçelerde vali ve kaymakamların başkanlığında oluşturulan yürütme komiteleri marifetiyle gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede, önce ülkemizdeki tüm adres bilgilerinin kaydedildiği Ulusal Adres Veri Tabanı oluşturulmuştur. Daha sonra, bu adreslerde ikamet eden vatandaşlar T.C. kimlik numaraları, yabancı uyruklu kişiler ise pasaport numaraları aracılığıyla adresle ilişkilendirilerek kayıt altına alınmış ve Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) oluşturulmuştur. Böylece, nüfus sayımlarında yaşanan mükerrer kayıt ya da kayıt olmama gibi sorunlar ortadan kaldırılmıştır. TÜİK tarafından kurulan ADNKS, 5490 sayılı Kanun gereği İçişleri Bakanlığı'na devredilmiştir.

Söz konusu Kanun uyarınca, kamu kurum ve kuruluşları adrese yönelik tüm idari işlemlerinde artık bu sistemi kullanacak, yerleşim yerleri ayrımında nüfusun büyüklüğü ve temel nitelikleri hakkında güncel bilgiler de bu sistemden elde edilecektir. Ülkemizin nüfusuna ilişkin bilgiler, sadece on yılda bir yapılan nüfus sayımları yerine, "de jure" yöntemi olarak bilinen ikamet adresine dayalı olarak her yıl TÜİK tarafından yayımlanacaktır.

Yeni sistemden elde edilen ilk nüfus sayımı sonuçları, bu haber bülteni ile kamuoyuna duyurulmaktadır.

31 Aralık 2007 tarihi itibariyle Türkiye nüfusu 70,586,256 kişidir.

Nüfusun 35,376,533'ünü erkek, 35,209,723'ünü ise kadınlar oluşturmaktadır.

Ülkemizde ikamet eden nüfusun % 70.5'i şehirlerde yaşamaktadır.

Şehir nüfusu (il ve ilçe merkezlerinde ikamet eden nüfus) 49,747,859, köy nüfusu (bucak ve köylerde ikamet eden nüfus) ise 20,838,397 kişidir.

Şehirlerde yaşayan nüfus oranının en yüksek olduğu il % 92.7 ile Ankara, en düşük olduğu il ise % 31.8 ile Ardahan'dır.

Ülkemiz nüfusunun % 17.8'i İstanbul'da ikamet etmektedir.

İstanbul ilinde 12,573,836 kişi ikamet etmektedir. Toplam nüfusun sırasıyla; % 6.3'ü Ankara'da, % 5.3'ü İzmir'de, % 3.5'i Bursa'da, % 2.8'i Adana'da ikamet etmektedir. Nüfusu en az olan beş il ise sırasıyla; Bayburt, Tunceli, Ardahan, Kilis ve Gümüşhane'dir. En az nüfusa sahip Bayburt'da ikamet eden kişi sayısı 76,609'dur.

Türkiye nüfusunun yarısı 28.3 yaşından küçüktür.

Ülkemizde ortanca yaş 28.3'tür. Ortanca yaş erkeklerde 27.7 iken, kadınlarda 28.8'dir. Şehirlerde ikamet edenlerin ortanca yaşı 28.4, köylerde ise 27.9'dur.

Nüfusun % 66.5'i 15 ile 64 yaşları arasındadır.

15-64 yaş grubunda bulunan çalışma çağındaki nüfus, toplam nüfusun % 66.5'ini oluşturmaktadır. Ülkemiz nüfusunun % 26.4'ü 0-14 yaş grubunda, % 7.1'i ise 65 ve daha yukarı yaş grubundadır.

Türkiye'de kilometrekareye düşen kişi sayısı 92 kişidir.

Nüfus yoğunluğu olarak ifade edilen bir kilometrekareye düşen kişi sayısı, Türkiye genelinde 92 iken illere göre 11 ile 2,420 kişi arasında değişmektedir. İstanbul 2,420 kişi ile nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu ildir. Bunu sırasıyla; 398 kişi ile Kocaeli, 311 kişi ile İzmir, 238 kişi ile Hatay ve 234 kişi ile Bursa illeri izlemektedir. Nüfus yoğunluğunun en az olduğu il ise 11 kişi ile Tunceli'dir. Yüzölçümü büyüklüğüne göre ilk sırada yer alan Konya ilindeki nüfus yoğunluğu 50, yüzölçümü en küçük olan Yalova ilindeki nüfus yoğunluğu ise 215 kişidir (Tablo 1).

Ülkemizde 98,064 yabancı uyruklu kişi ikamet etmektedir.

Türkiye'de ikamet eden nüfusun % 0.14'ü yabancı uyrukludur. Yabancı uyrukluların en fazla bulunduğu ilk beş il sırasıyla; İstanbul (42,228), Bursa (11,495), Ankara (7,166), İzmir (6,707) ve Antalya (6,343) illeridir.


BAKANLAR VE TÜİK BAŞKANI SORULARI YANITLADI

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren, yeni nüfus sisteminin milli gelire olan katkısına ilişkin olarak, ''2007 nüfus sayım sonucu 70 milyon 586 bin 256 idi. 2000 yılı nüfus sayım sonucu 67 milyon 803 bin 927'dir. Dolayısıyla bu süre içinde 2000'e göre değişim yüzde 4,10'dur. Milli gelire etkisi bakımından, aynı tarihlerde milli gelirin nominal, reel veya dolar bazında artışı elbette bu yüzde 4,10'dan çok daha fazla olacaktır'' dedi.

Ekren, kişi başına düşen gelirin artmasını da normal karşılamak gerektiğine dikkat çekti.

Başbakan Yardımcısı Ekren ile İçişleri Bakanı Atalay ve TÜİK Başkanı Ömer Demir, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına ilişkin düzenlenen ortak basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladılar.

Bakan Ekren, son sayımda ulaşılamayan kişi sayısına ilişkin olarak, ''ulaşılamayan kişi yok, mükerrerliklerde de 2000 yılındakine benzer bir kalite kontrol sistemi yapıldığı için o sayı da herhalde sıfırdır'' dedi.

-İÇİŞLERİ BAKANI ATALAY-

İçişleri Bakanı Beşir Atalay da nüfusun güncellemesine ilişkin soru üzerine şunları söyledi:

''Güncelleme bundan sonrası için en önemli boyutu çalışmanın. Bu pek çok ülkede yürüyen bir sistem, bizim oluşturduğumuz ulusal adres veri tabanı mükerrerlikleri giderilmiş, aynı standartta bir adres sistemidir.

Değişiklikler artık bundan sonra irtibat içinde olursa olacaktır. Onda büyük bir problem olacağını düşünmüyorum. Tabii sokak isimleri belirleme gibi unsurlar belediye meclislerinin kararları içinde var, getirilen ilkeler var, o standartlar içinde bu yürüyecektir.''

Bakan Atalay, yeni nüfus sisteminde üç ayrı tablo bulunduğunu belirterek, bunların birincisinin Türkiye'de yaşayan TC vatandaşları, ikicisinin Türkiye'de yaşayan ama TC vatandaşı olmayanlar, diğerinin de yurt dışında yaşayan TC vatandaşları olduğunu belirtti. Atalay, ''Bunun da sayısı (yurtdışında yaşayan TC vatandaşları) şu anda 3 milyon 700 bin civarındadır kayıtlı olan. Ama bu listede şöyle bir ayrıntı var. Daha önce yurtdışında yaşayan nüfusu sadece ülke geneli olarak ifade ediyorduk, bu yeni çalışmada vilayet, şehir, adres ayrıntısı var. Yani yeni ADNKS bu üç ayrı unsurdan oluşuyor'' diye konuştu.

-TÜİK BAŞKANI DEMİR-

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı Ömer Demir de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Demir, gazetecilerin, ''Türkiye'nin 2007 nüfus projeksiyonlarına göre, nüfusunun 74 milyon civarında öngörüldüğü ancak sayımda 70 milyon olarak belirlendiği ve aradaki farkın nasıl açıklanabileceğine'' ilişkin soru üzerine şunları söyledi:

''Nüfus projeksiyonlarımız biraz yukarı idi. Projeksiyonlar 2000 nüfusunun üzerine konmuştu, dolayısıyla aradaki fark büyük oranda 2000'deki tespitin şimdiki kadar sağlıklı olmamasından kaynaklanıyor.

2000 nüfus sayımı sonuçlarında TC kimlik numarası gibi bir anahtar olmadığı için geçmişe yönelik hangi yörede, nasıl bir fazla kaydın olduğuna ilişkin elimizde şu anda başvurabileceğimiz bir kayıt sistemimiz yok.

Şu anda ulaşılamayan nüfus olduğunu düşünmüyoruz. Çünkü bütün aile yakınlarından, idari kayıtlardan herkesi sorguladık. Ancak şöyle kesim kalmış olabilir, yaşadığını, nerede ikamet ettiği bilgisini almışızdır ama henüz kişi kendisinin beyan formunu henüz imzalamamış olabilir. Ama bunlar da sayıma dahildir.''

-CEZAİ YAPTIRIM VE MALİYET

Demir, yeni sisteme kaydolmayanlara cezai yaptırım uygulanmasına ilişkin, Nüfus Hizmetleri Kanunu'nda genel uygulamaya geçileceği tarihi bakanlığın belirleyeceğine dair bir hüküm bulunduğunu belirterek, ''Bu nüfus sayımı açıklandıktan sonra sanıyorum ya Başbakanlık genelgesi ya da İçişleri Bakanlığı genelgesi şeklinde yaptırımlar yürürlüğe girecektir'' dedi.

Söz konusu yeni sisteme geçilmesinin TÜİK'e maliyetinin, 2006 yılında 10 milyon YTL olmak üzere, toplam 70 milyon 859 bin 586 YTL olduğunu belirten Demir, şöyle devam etti:

''Bu işlemler için kurum olarak maliyeti bu. Fakat bu işin maliyeti bunun üzerinde çünkü vilayetlerde sağlanan eleman, makina, araç tahsisatı gibi yerel düzeyde yapıldığı için onların kaydını biz tutmadık.''

Demir, bir soru üzerine kanun kaçakları ve teröristlerin de nüfusa dahil olduğunu ifade ederek, ''Dahil çünkü aile yakınlarından bilgi aldık. Ama şu kaçaktır şeklinde bir bilgi almıyoruz yanlış anlaşılmasın..'' şeklinde konuştu.

Nüfusun güncellenmesi ve işsizlik rakamlarına yeni nüfusun etkisine ilişkin soru üzerine de Demir, şunları kaydetti:

''Teknik olarak sık yapılması mümkün ama Türkiye'nin ihtiyaçları doğrultusunda şimdilik yılda bir düşünüyoruz. Ancak ülke ihtiyaçları doğrultusunda eğer çok daha kısa aralıklarla yapılması ihtiyacı olursa onu değerlendiririz.

İşsizlikle ilgili ilk verilerde şu anda fiilen gerçekleşen bu nüfus rakamını alacağız. Dolayısıyla oran aynı kalacak ama miktar değişmiş olacaktır. Çalışma çağındaki nüfus farklı olacak, işgücü dışındaki olan nüfusun miktarı farklı olacak, oranda bir değişiklik olmayacak.''

Gazetecilerin 1990'lı yıllarda 8-10 bin civarında boşaltılan köy olduğunu bugün bu köylerdeki duruma ilişkin bilgilerin sorulması üzerine de Demir, ''Boş köylerimiz var tüm Türkiye'de toplam 271 tane boş köy var. Hatta 10 kişinin yaşadığı köy de var'' dedi.


TÜRKİYE'DE YAŞAYAN YAKLAŞIK 6 KİŞİDEN 1'İ İSTANBUL'DA İKAMET EDİYOR

Türkiye'de yaşayan yaklaşık 6 kişiden biri İstanbul'da ikamet ediyor.

''Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'' verilerine göre, ülke nüfusunun yüzde 17,8'inin yaşadığı bu kentte, 2007 sonu itibariyle 12 milyon 573 bin 836 kişi bulunuyor.

Bu ili sırasıyla 4 milyon 466 bin 756 kişiyle Ankara, 3 milyon 739 bin 353 kişiyle İzmir, 2 milyon 439 bin 876 ile Bursa, 2 milyon 6 bin 650 ile Adana izliyor.

Nüfusu en az olan 5 ili ise sırasıyla Bayburt, Tunceli, Ardahan, Kilis ve Gümüşhane oluşturuyor. Bayburt'ta 76 bin 609, Tunceli'de 84 bin 22, Ardahan'da 112 bin 721, Kilis'te 118 bin 457, Gümüşhane'de 130 bin 825 ikamet ediyor.

-KADIN-ERKEK NÜFUSU

Bu arada Türkiye nüfusunun 35 milyon 376 bin 533'ü erkek, 35 milyon 209 bin 723'ü kadınlardan oluşuyor. Kadın ve erkeklerin illere göre dağılımına bakıldığında, genelde bu oranın korunduğu görünüyor.


İSTANBUL'DA 12 MİLYON 573 BİN 836 KİŞİ İKAMET EDİYOR

İstanbul'da kilometre kareye 2 bin 400 kişi düşüyor. Nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu bu ilde, 12 milyon 573 bin 836 kişi ikamet ediyor.

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren ile İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın ortak basın toplantısına konu, ''Adrese dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'' verilerine göre, Türkiye nüfusunun 35 milyon 376 bin 533'ü erkek, 35 milyon 209 bin 723'ü kadınlardan oluşuyor.

Şehir nüfusu (il ve ilçe) 49 milyon 747 bin 859, köy nüfusu (bucak ve köyler) 20 milyon 838 bin 397 olarak belirlendi. Şehirlerde yaşayan nüfus oranının en yüksek olduğu il yüzde 92,7 ile Ankara, en düşük olduğu il ise yüzde 31,8 ile Ardahan.

Ülke nüfusunun yüzde 17,8'inin yaşadığı İstanbul'da, 12 milyon 573 bin 836 kişi ikamet ediyor.

Nüfusun oransal dağılımına bakıldığında, İstanbul'u yüzde 6,3 ile Ankara, yüzde 5,3 ile İzmir, yüzde 3,5 ile Bursa ve yüzde 2,8 ile Adana izliyor.

Nüfusu en az olan 5 il ise sırasıyla Bayburt, Tunceli, Ardahan, Kilis ve Gümüşhane. En az nüfusun bulunduğu Bayburt'ta ikamet eden kişi sayısı 76 bin 609.

Ülke başkentinde 4 milyon 466 bin 756 kişi ikamet ediyor.

-NÜFUSUN YARISININ YAŞI, 28,3'TEN KÜÇÜK-

Bu arada Türkiye nüfusunun yarısını 28,3 yaşından küçükler oluşturuyor.

Nüfus yaşı; ortanca yaş erkeklerde 27,7 , kadınlarda 28,8 olarak belirlendi. Şehirlerde ikamet eden ortanca yaşı da 28,4, köylerde 27,9.

15-64 yaş grubunda bulunan çalışma çağındaki nüfus, toplam nüfusun yüzde 66,5'ini meydana getiriyor. Ülke nüfusunun yüzde 26,4'ü 0-14 yaş grubunda, yüzde 7,1'i ise 65 ve üzeri yaş grubunda bulunuyor.

-KİLOMETRE KAREYE 92 KİŞİ DÜŞÜYOR-

Nüfus yoğunluğu olarak ifade edilen kilometre kareye düşen kişi sayısı, Türkiye genelinde 92. Bu rakam illere göre, 11 ile 2 bin 420 arasında değişiyor.

Nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu il, İstanbul olarak belirlendi. İstanbul'da 1 kilometre kareye düşen kişi sayısı 2 bin 420. Bunu sırasıyla 398 kişiyle Kocaeli, 311 kişiyle İzmir, 238 kişiyle Hatay, 234 kişiyle Bursa izledi.

Nüfus yoğunluğunun en az olduğu il ise kilometre karede 11 kişi ile Tunceli.

Yüzölçümü büyüklüğüne göre ilk sırada yer alan Konya'daki nüfus yoğunluğu 50,yüzölçümü en küçük olan Yalova'daki nüfus yoğunluğu ise 215 kişi olarak tespit edildi.

-YABANCILARIN DA TERCİHİ İSTANBUL-

Ayrıca Türkiye'de yabancı uyruklu kişi oranı, nüfusun binde 14'ünü meydana getiriyor.

Yabancı uyrukluların yoğun olarak yer aldığı ilk 5 il ise İstanbul (42 bin 228), Bursa (11 bin 495), Ankara (7 bin 166), İzmir (6 bin 707) ve Antalya (6 bin 343) olarak belirlendi.

***

Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay, 2007 sonu itibariyle Türkiye nüfusunun 70 milyon 586 bin 256 kişi olduğunu açıkladılar. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nin devreye alınması ile bundan sonra sokağa çıkma yasağı bulunan nüfus sayımı olmayacak, kayıtlar üzerinden yılda bir kez sayım yapılacak. Ekren ve Atalay, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Ömer Demir ile birlikte Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi ile belirlenen 2007 sonu nüfus sayısı sonuçlarını bir basın toplantısı ile açıkladılar. Çalışmanın iki yıldır sürdüğünü ifade eden İçişleri Bakanı Atalay, 2007 yılı seçim yılı olduğundan açıklamanın geciktiğini ifade etti. Uluslararası standartlarda adres kayıt sisteminin çıkarıldığını belirten Atalay, TÜİK'in bu çalışma ile adresin nüfus ile irtibatını sağladığını söyledi. Vatandaşlık numarasına dayanan Mernis sisteminin 2003 yılında devreye alındığını, Mernis'in mükerrerlikleri ortadan kaldırması ile 3,5 milyon seçmenin silindiğini anımsatan Atalay, bundan sonra yalnızca vatandaşlık numarası değil adres için de aynı durumun sözkonusu olduğunu anlattı. Çalışma ile bütün adres sistemi, numara ve levhaların yenilendiğini bildiren Atalay, mükerrerliklerin giderildiğine işaret etti.

-NÜFUS HAREKETİNİ BİLDİRME ZORUNLULUĞU-

Sistemin İçişleri Bakanlığı'na devredildiğini kaydeden Atalay, sistem ile ilgili güncellemeyi Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile nüfus müdürlüklerinin takip edeceğini söyledi. Vatandaşların nüfus hareketlerini bildirmelerinin zorunlu olduğunu ve müeyyideye bağlandığını kaydeden Atalay; doğum, ölüm, göç gibi hareketlerin kısa süre içinde haber verilmesi gerektiğini söyledi. Atalay, yeni sistem ile bundan sonra nüfus sayımı yapılmayacağının da altını çizdi.

-YASAKSIZ NÜFUS SAYIMI-

Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren de, 2007 nüfus sayımı ile başlayan sistemle sokağa çıkma yasağı olmadan nüus sayımı yapılacağını vurguladı. Yurtdışında yaşayan vatandaşlar hariç olmak üzere sayımın yapıldığını ifade eden Ekren, nüfusun yüzde 70,5'inin il ve ilçe merkezlerinde, yüzde 29,5'inin bucak ve köylerde yaşadığını bildirdi. Ortalama yaşın 28,3 olduğunu belirten Ekren, bunun da nüfusun yarısının bu yaşın altında olduğunu gösterdiğini kaydetti. Ekren, nüfusun yüzde 17,8'inin İstanbul'da yaşadığının da altını çizdi. Atalay, 2007 sonu itibariyle Türkiye nüfusunun 70 milyon 586 bin 256 kişi olduğunu açıklarken; Ekren, Türkiye'de ikamet eden yabancı sayısının 98 bin 339 olduğunu, yabancılar çıkarıldığında nüfusun 70 milyon 487 bin 917 olduğunu söyledi.

-MİLLİ GELİR ARTACAK-

Ekren, soru üzerine, 2000 yılında nüfusun 67 milyon 803 bin 927 olduğunu, 2007 sonuna kadar yüzde 4,10'luk artış yaşandığını kaydetti. Bunun milli gelire etkisini değerlendiren Ekren, "Aynı tarihlerde milli gelir nominal değer veya dolar bazında bakıldığında yüzde 4'ün çok üzerinde artmıştır. Yeni durumda kişi başına gelirin artması da doğaldır" dedi. İçişleri Bakanı Atalay da soru üzerine, yurtdışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının sayısının 3 milyon 700 bin civarında olduğunu bildirdi.

-TERÖRİSTLER DE SAYILDI-

TÜİK Başkanı Ömer Demir, soruları yanıtlarken, ulaşılamayan kimse olmadığını söyledi. Kişi beyan formunu kendisi imzalamasa bile, ailesinden yüzyüze ya da telefonla bilgi alındığını belirten Demir, "Yaşadığına dair is olan herkesi sorguladık. Telefonla yakınlarını aradık. Kendisine ulaşamasak bile telefonla bilgisini aldığımız için kayıt olmayan vatandaş bulunduğunu düşünmüyoruz" diye konuştu. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi için 70 milyon 859 bin 586 YTL para harcandığını belirten Demir, kanun kaçakları ve teröristlerin nasıl sayıldığının sorulması üzerine de, "Aileden bilgisini aldık. Mesela aile, 'Türkiye'de ama kayıp' diyor. Şu kayıp, şu kaçaktır, diye bir bilgi almıyoruz. Sadece nerede olduğunu soruyoruz. O adreste fiilen yok belki ama ailesinin yanında görünüyor hukuki olarak" dedi.

-İŞSİZLİK ORANI DEĞİL SAYISI DEĞİŞECEK-

Sistemin yılda bir kez güncellenmesini tasarladıklarını vurgulayan Demir, yeni nüfusun işsizlik verileri üzerine etkisini değerlendirirken, "Yayınlayacağımız ilk veride 2007 projeksiyonunu değil, yeni nüfus sayımı sonucunu esas alacağız. İşsizlik hesabı örneklemeye dayanıyor. Oransal değişiklik nüfustan gelmiyor. Oran aynı ama miktar farklı olacak. Örneğin işgücü dışı olanların sayısında farklılık olacak" diye konuştu. Milletvekili sayısının da seçimin yapılacağı yılın nüfus sayımı sonuçlarına göre belirleneceğini ifade eden Demir, boşaltılmış köylerin sorulması üzerine, Türkiye genelinde 271 adet boş köy (insan yaşamayan) bulunduğunu ifade ederken, 10 kişinin yaşadığı köylerin dahi olduğunu anlattı.

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan yorum yazıları veya haberlerin tüm hakları Feza Gazetecilik’e aittir. Kaynak gösterilse dahi hiçbiri özel izin alınmadan kullanılamaz. Bu haber veya yazılar sadece Zaman Gazetesi tarafından sağlanan RSS verileri kullanılarak alıntılanabilir.
Bu haberler de ilginizi çekebilir

EN ÇOK OKUNANLAR