Haberler / ŞEHİR / Edirne'nin ekonomik durumu

Edirne'nin ekonomik durumu

1 Temmuz 2007, Pazar

Edirne, sosyal yaşantısı açısından çok gelişmiş durumda olan bir ilimizdir. Tarih ve kültür zenginliği, tarımdaki verim ve gelişmekte olan sanayi sosyal yaşantıyı olumlu yönde etkilemektedir.

Rumeli'nin çok değişik yörelerinden gelen göç olaylarıyla birlikte halk, yaşayış özelliklerini de beraberinde getirmişlerdir. Bu nedenle köylerle kentler arasındaki yaşayış farkı giderek ortadan kalkmaktadır. Edirne ' li çağdaş yaşama her zaman açık olmuştur.

Elektrik-Su

Bugün ilimiz dahilindeki (248) köyümüzün tamamına elektrik ve telefon götürülmüştür. Mevcut köylerimizin (219)unda yeterli içme suyu mevcut olup, yerüstü su kaynaklarının olmaması nedeniyle (29) köyümüzde içme suyu istenilen düzeyde değildir. 2000 Yılı sonu itibariyle kapalı şebeke ile evlere su verilen köy sayısı (205) dir.

SAĞLIK :

Edirne, sağlık düzeyi bakımından ülkemizin başta gelen illerindendir. Halkımızın, gelir düzeyinin genel olarak Türkiye ortalamasından yüksek oluşu sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanabilmesini sağlamaktadır.Sağlık Kurumlarının çokluğu ve bu kurumlardaki yeterli sayıdaki sağlık personelinin mevcudiyeti sağlık hizmetlerinin etkin oluşunda önemli rol oynamaktadır.Dispanser, Sağlık Ocakları, Hastaneler ve Tıp Fakültesi ile İlimizde koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmeti sunulmaktadır.

Trakya Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesi Hastanesi hem tıp eğitiminde hem de Edirne çevresinin sağlık sorunlarının çözümünde başta gelen sağlık kurumumuzdur.

İlimizde Sağlık Bakanlığına bağlı 5 Devlet Hastanesi, 1 Göğüs Hastalıkları Hastanesi, 52 Sağlık Ocağı, 189 Sağlık Evi, 2 Sağlık Meslek Lisesi, 3 Verem Savaş Dispanseri, 3 AP/AÇS Dispanseri, 1 Hıfzısıhha Enstitüsü, 1 Sıtma Birimi mevcuttur.

Haberleşme

İlimizin çok önemli bir yol kavşağında bulunması ve ayrıca bir sınır kenti olması, haberleşme alanında da Türkiye geneline oranla gelişmiş bir il olmasını sağlamıştır. İlimizdeki tüm köylere otomatik santralli telefon hizmeti götürülmüştür. Bu durum İlimizi Türkiye'nin önde gelen İlleri arasına sokmuştur.

İlimizde 2001 Yılı 28 Şubat tarihi itibariyle santral kapasitesi 140.615 hat olup, çalışan abone sayısı 128.250 dir.

Konut

Edirne İl Merkezi, kuruluşundan beri hızla büyüyen ve gelişen bir kent görünümünden ziyade sağlıklı bir şekilde büyüyen bir kentleşme süreci izlemiştir. Bu durum, Edirne'nin coğrafi konumundan kaynaklanmaktadır. Bugün ülke genelinde görülen hızlı kentleşme ve bunun sonucunda ortaya çıkan konut sıkıntısı daha önce ilimizde de görülmüştür. Bu darboğazı aşabilmek için bir taraftan belediyeler imar alanlarını genişleterek imar faaliyetlerini arttırmışlar, diğer yandan yapı kooperatifleri hızla çoğalmıştır.

Devletin kooperatiflere toplu konut kredisi tahsis etmesi sonucu ilimizde yapı kooperatiflerinin oluşturduğu mahalleler meydana gelmiştir.

Spor

Spor hizmet ve faaliyetlerinin yürütülmesi için İl Müdürlüğüne ait il merkezinde 2000 seyirci kapasiteli 1 kapalı spor salonu, 4 antrenman salonu, ilçelerimizde 4 spor salonu, Edirne, Keşan, Uzunköprü, olmak üzere toplam 3 adet çim yüzeyli futbol stadyumu, merkezde 2 toprak, ilçelerde 7 futbol sahası, İpsala'da 1 çim yüzeyli futbol sahası, Edirne merkezde 25 mt. uzunluğunda yarı olimpik kapalı yüzme havuzu, 8 kulvarlı sentetik yüzeyli müstakil Atletizm sahası, 1 Sentetik yüzeyli Tenis Sahası, 50 yataklı Milli Takımlar Kamp Eğitim Merkezi bulunmaktadır. Ayrıca Genel Müdürlüğümüzün mülkiyeti dışında Genel Müdürlük ile İl Özel İdare Müdürlüğü imkanlarıyla İlimiz Merkez ve İlçe semt spor sahaları sayısı 296'dir. Bu semt sahalarının 85'i ihatalı, 115'i ihatasız olmak üzere toplam 200 futbol sahası, 27 Voleybol sahası, 42 Basketbol sahası, 25 Çocuk Oyun Alanı, 2 Mini Çim Saha bulunmaktadır.

Müdürlüğümüzün ilçe tesisleri dahil 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi 50, 1475 sayılı kanuna tabi 14, Hizmet alımı 4 eleman olmak üzere toplam 68 personeli bulunmaktadır. İlimizde 64 tescilli spor kulübü bulunmakta, bu kulüplerin 30'u Genel Müdürlüğümüze bağlı branşlarda faaliyet göstermektedir. Futbol hariç il müdürlüğü olarak 22 branşta faaliyet yapılmakta olup, tüm branşlara ait lisanslı sporcu sayısı 5592'dir.

2004 Yılında İlimizden Ulusal ve Uluslar arası yarışmalarda değişik branş ve kategorilerde 35 Türkiye Birinciliği, 35 Türkiye ikinciliği ve 25 Türkiye üçüncülüğü kazanmış sporcularımız bulunmaktadır.

Tarım

İl ekonomisi tarım ağırlıklıdır. Bununla birlikte ilin Avrupa'yı İstanbul ve Ortadoğu'ya bağlayan yol üzerinde olması, tarım dışı etkinliklerin de gelişmesini sağlamıştır.

Yüzyıllardan beri önemli bir tarım merkezi olan Edirne, 19.Yüzyıl sonlarında İstanbul'un tahıl ambarı ve mandırasıydı. Balkanlar'da ve Trakya'da Cumhuriyetin kuruluşuna değin süren savaşlar, karışıklıklar, Edirne'nin sosyo-ekonomik yapısını doğrudan etkileyen büyük ölçekli nüfus hareketlerine yol açtı. Lozan Anlaşması sonrasında Doğu Trakya'nın Bulgar ve Rum halkı batıya göç ederken Batı Trakya'nın bir bölüm Türk halkıda doğuya göç etti. Göçler ve nüfus değişimi II.Dünya Savaşı sonrasına değin sürdü. Göçlerden önce bağcılık, şarapçılık, ipekböcekçiliği gibi işler Rumların elindeydi. Göç sonrası bu etkinlikler yok olurken yöreye yerleştirilen yeni nüfusla birlikte tütün ve ayçiçeği tarımına geçildi. Cumhuriyet sonrasında canlanmaya başlayan Edirne tarımı, 1950'lerde traktörün yaygınlaşmasıyla yapısal bir değişiklik yaşadı. Çayır ve otlakların büyük ölçüde ekime açılması ilin geleneksel etkinliklerinden biri olan hayvancılık ve mandıracılığın gerilemesine yol açtı. Günümüzde il tarımında ağırlık bitkisel üretimdedir.Geniş ve verimli düzlüklerin büyük bölümünde buğday, ayçiçeği ve çeltik ekilidir.

Edirne'nin Türkiye toplam ayçiçeği üretimindeki payı yaklaşık % 27 dir. Ayçiçeği alımı, işlenmesi ve pazarlanmasıyla uğraşan 110 bini aşkın üyeli Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Trakya Birlik) nin merkezi Edirne'dedir. Türkiye'nin toplam çeltik üretiminin yaklaşık % 56.8 ini, buğday üretiminin % 3 ünü Edirne karşılar. (1999 Yılı Türkiye üretim miktarına göre hesaplanmıştır.) Sekerpancarı, fasulye, kavun ve karpuz, domates üretimi de önem taşır.

İlimiz mülki hudutları dahilinde toplam 364.703 hektar tarım arazisi mevcuttur. (81.279 hektar çayır-mera dahil değildir.) Bu arazinin 33.901 hektarı Devlet Su İşleri Bölge Teşkilatı tarafından, 27.372 hektarı Köy Hizmetleri ve halk sulaması olmak üzere toplam 61.273 hektar arazi sulanmaktadır.

2000 yılında ise 208.078 hektarlık alanda buğday ekimi yapılmış olup, 822.037 ton ürün elde edilmiştir. 2001 yılında 202.750 hektarlık alanda tahmini buğday ekimi yapılmıştır.

1999 yılında 141.875 hektarlık alanda ayçiçeği ekimi yapılmış olup, 256.505 ton ürün elde edilmiştir. 2000 yılında ise 102.804 hektarlık alanda ayçiçeği ekimi yapılmış olup, 168.158 ton ürün elde edilmiştir.

1999 yılında 30.655 hektarlık alanda çeltik ekimi yapılmış olup, 193.141 ton ürün elde edilmiştir. 2000 yılında ise 26.093 hektarlık alanda çeltik ekimi yapılmış olup, 102.035 ton ürün elde edilmiştir.

Ayrıca 1999 yılında 697 hektarlık alanda şeker pancarı ekimi yapılmış olup, 33.315 ton ürün elde edilmiştir. 2000 yılında ise 1.600 hektarlık alanda şeker pancarı ekimi yapılmış olup, 81.110 ton ürün elde edilmiştir.

Damızlık sığır genetik potansiyelinin tam kullanımının sağlanması, sığır yetiştiriciliği sektöründe karlılığın artırılması, ülke şartlarına uygun bir sığır yetiştiriciliği bilgi sisteminin yerleştirilmesi ve yetiştirici birliklerinin kurulması amacıyla hayvancılıkla uğrasan 282 üretici proje kapsamına alınmıştır. 33.032 baş kültür ırkı sığır, 78.000 baş melez ve 2.000 baş yerli ırk olmak üzere toplam 113.032 baş sığır mevcuttur.

Sanayi ve Ticaret

Edirne'nin sanayileşme sürecini etkileyen en önemli faktörlerden biri Edirne'nin 1969'da Kalkınmada Öncelikli İller kapsamına alınmasıdır. Bir taraftan Avrupa'yı petrol üreten Ortadoğu'ya bağlayan en kısa yol olan D-100 karayolu üzerinde olması diğer yandan teşvik görmeye başlaması, Edirne dışı özel sermayeden özellikle dokuma alanında yatırımlara girişmesine sebep olmuştur. Yurtiçi ve yurtdışı ulaşım olanaklarının genişliği ve İstanbul gibi büyük bir sanayi ve ticaret kentine yakınlığı, büyük sanayi gruplarının ilgisini çekmiş, yurtdışındaki isçilerin de katılımıyla yeni yatırımlar yapılmıştır.

Şu anda ilimizde; (5) ve daha fazla işçi çalıştıran sanayi tesisleri sayısı (155)dir. Bunların çoğu gıda sanayiinde faaliyet göstermektedir. Bu sanayi tesislerinde toplam (13.405) işçi çalışmaktadır. Ayrıca ilimiz dahilinde (6) tanesi bitirilmiş ve hizmete açılmış küçük sanayi sitesi vardır. Bu sanayi sitelerinde toplam 1.448 işyeri olup, bu işyerlerinde çalışanların sayısı ise (6.115)dir.

Yukarıda anlatıldığı gibi özellikle D-100 Karayolunun Ortadoğu Ülkeleri ile bağlantısının tamamlanması transit taşımacılığı ve dolayısıyla ticaret sektörünün Edirne'de gelişmesini sağlamıştır. Yurt dışına çalışmaya giden isçilerimizin Türkiye'ye giriş ve çıkışlarını Edirne'den yapmaları ticaretin gelişmesini sağlayan bir etkendir.

Edirne İlinin ihtiyaçlarının karşılanması ve yapılacak ihracat sayesinde ilimizde sınai ve ticari gelişmenin sağlanması amacıyla Kapıkule Gümrük Kapısından Bulgaristan ile Ülkemiz Arasında Sinir Ticareti Yapılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı 19 Mart 1997 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmış ve yürürlüğe girmiş olup, sınır ticareti uygulamasına 28.04.2000 tarihinde 2000/364 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla son verilmiştir. Bu dönemde başvurusu uygun görülen 158 gerçek ve tüzel kişiye sınır ticareti belgesi verilmiştir. Valiliğimize toplam 321 adet ithalat talebi başvurusu yapılmış olup, bunlardan 285'ine ithalat uygunluk belgesi verilmiştir. Bu zamana kadar 22.927.924 $'lik ithalat gerçekleştirilmiştir.

İlimizde mevcut tüm fabrikalarda üretilen mallar hem yurt içinde hem yurt dışında (tekstil gibi) ihraç edilmektedir. Ayrıca tarım ürünleri (Ayçiçeği yağı, buğday unu ve pirinç) satılıp, daha çok dayanıklı tüketim malları alınmaktadır. İlimiz dahilinde en çok maden olarak linyit kömürü ve kimya sanayiinde kullanılan bentonit çıkarılmakta olup, özellikle ekonomik önemi haiz olan işletilen başlıca yeraltı ürünü linyit kömürüdür. İlimizdeki linyit rezervi 106 milyon tondur.

İlimizde toplam 1.752 şirket mevcut olup, bunların 98'i kolektif şirket, 135'i anonim şirket, 1.519'u limitet şirkettir. İlimiz Merkez, İpsala, Keşan ve Uzunköprü İlçelerinde toplam (4) adet Ticaret Borsası faaliyet göstermektedir. İlimizdeki Ticaret Borsalarına 1999 Yılı sonu itibariyle 620 gerçek ve 346 tüzel kişi olmak üzere toplam 966 üye kayıtlı bulunmaktadır. Ticaret Borsalarının genel muamele hacimleri 1999 yılı itibariyle toplam 179 trilyon 414 milyar 297 milyon TL. olarak gerçekleşmiştir.

İlimiz Merkez, Keşan ve Uzunköprü İlçelerinde Ticaret ve Sanayi Odası mevcut olup bu odalara gerçek ve tüzel kişi olarak 6.055 üye kayıtlı bulunmaktadır. Bu üç odada yurt dışına (Avrupa Ülkeleri başta olmak üzere diğer ülkelere) 1999 yılı itibariyle 26.024.937 $ lik ihracat yapılmıştır.

-Edirne Organize Sanayi Bölgesi.

Edirne Organize Sanayi Bölgesi yeri olarak tespit edilen, Süloğlu İlçesi Domurcalı Köyü sınırları içinde yer alan 107 ha. büyüklüğündeki arazi üzerinde inşa edilmektedir. Organize Sanayi Bölgesinde 5.000, 7.500, 10.000 ve 15.000 m2 ölçülerinde 63 adet sanayi parseli mevcut olup ekonomik darboğazlar nedeniyle 4 adet sanayi parseli satılabilmiştir.

Edirne Organize Sanayi Bölgesi arazinin jeolojik yapısı; 0-10 cm arasında bir toprak örtüsü altında 20-30 cm.lik bozunmuş zonlardan oluşmuştur. Bozunmuş zonların bitiminde meta granitlerin gınaysik yapısı ve şistozitler görülmektedir. Saha içindeki çukurluk bölgelerde sonradan taşınan ince iri malzemeler olduğu gözlenmiştir. Yapıların temelleri sağlam zemin olan meta granit özelliğindeki kayaçlar üzerine oturacaktır. Edirne Organize Sanayi Bölgesi 4.derece deprem kuşağında seçilmiş olduğundan yapılar depremden etkilenmeyecektir.

Edirne'de İstanbul, Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçılar Birliğinin irtibat bürosu bulunmaktadır. Yurt dışına yapılacak ihracatla ilgili belgeler bu büroda tasdik edilmektedir. Edirne Organize Sanayi Bölgesi, yeni yapılmakta olan "Edirne-Lalapaşa-Hamzabeyli Yolu" ile Edirne'ye 30 km., yeni açılacak olan ve Bulgaristan'a sınır Hamzabeyli Gümrük Kapısına 25 km., halen inşaatı devam eden Edirne Mimar Sinan Havaalanına 32 km. mesafededir. Edirne Organize Sanayi Bölgesinde toplam 7.325 m. yol yapılacaktır. Yolların kazı ve dolgu işleri bitirilmiştir. Kanalizasyon için toplam 6.775 m. muhtelif çaplı büz döşenecektir. 3.630 m.si döşenmiştir. Yağmur suyu için toplam 7.450 m. muhtelif çaplı büz döşenecektir. 4.041 m.si döşenmiştir.

İçme ve kullanma suyu için D.S.İ.11.Bölge Müdürlüğüne açtırılan (2) adet kuyudan 56 lt./sn. su temin edilmiştir. Kuyular ile su deposu arasındaki isale hattı 5.250 m.dir. Depo ile Organize Sanayi Bölgesi içindeki şebekenin uzunluğu 6.665 m.dir. Tatbikat projeleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca tetkik edilerek projede revizyon istenmiştir. Proje revizyon çalışmaları devam etmekte olup, 2001 Yılında temin edilecek ödenek miktarına göre ise devam edilecektir.

Edirne Organize Sanayi Bölgesinin ihtiyacı olan elektrik enerjisi Lalapaşa-Sinan Köyde bulunan trafo merkezinden 16 km.lik bir hat çekilmek suretiyle temin edilecektir. Bu talebin karşılanabilmesi amacıyla 19.01.2000 tarihinde keşif bedeli 385 milyar 413 milyon TL. olan Edirne Organize Sanayi Bölgesi A.G.-O.G. Elektrik Şebekesi ve Enerji Nakil Hattı İnşaatı İşi ihale edilmiş ve işe başlanarak Enerji Nakil Hattının galvanizli direkleri imal edilip arazide yerine dikilmiştir. Enerji Nakil Hattının inşaatına 2001 yılı içerisinde verilen ödenek miktarına göre devam edilecektir.

Edirne Organize Sanayi Bölgesi arsa alımı, imar planı, proje yapımı, altyapı inşaatları Enerji Nakil Hattı inşaatı ve diğer giderler için 1996 Yılında 9 milyar 409 milyon TL., 1997 Yılında 20 milyar 720 milyon TL., 1998 Yılında 52 milyar 408 milyon TL. ve 1999 Yılında 192 milyar 828 milyon TL., 2000 yılında 324 milyar 091 milyon TL. olmak üzere toplam 599 milyar 456 milyon TL. harcama yapılmıştır. Ancak işin tümünün bitirilebilmesi için 2001 yılında toplam 1 trilyon 060 milyar TL. ödeneğe ihtiyaç duyulmaktadır.

Ulaştırma

Edirne günümüzde olduğu gibi geçmişte de Avrupa'yı Anadolu'ya dolayısıyla Avrupa'yı petrol ülkesi Ortadoğu'ya bağlayan anayol üzerinde kurulmuş bir kentimizdir.

Edirne bu anayolun yani D-100 karayolunun İstanbul'a ulaşmadan önceki son uğrak yeridir. Ayrıca Trakya'da en önemli devlet yolu olan D-100 karayoluna 6-10 km. arasında değişen mesafe ile kuzeyden izleyen yeni Trakya Otoyolu da (TEM) Edirne'yi Anadolu'ya bağlayan önemli bir yoldur.

Merkez Demirhanlı Köyü sınırları içinde bulunan 210.025 m2 lik bir araziye yapılmakta olan 1997 Yılı birim fiyatlarına göre 565 Milyar TL. keşif bedelli Edirne Mimar Sinan Havaalanının pist inşaatının ihalesi 263 Milyar 346 Milyon 500 Bin TL. ihale bedeli ile 16 Eylül 1997 tarihinde yapılmış ve 5 Kasım 1997 tarihinde temeli atılmıştır. Edirne Mimar Sinan Havaalanının pist uzunluğu 3000 m., genişliği ise 45 m. olarak planlanmış olup, inşaatına devam edilmektedir. Günümüze kadar 930 milyar TL. harcama yapılmıştır.

Edirne Mimar Sinan Havaalanının genel maliyetinin 14 Trilyon TL. dolayında olacağı tahmin edildiğinden, bu maliyetin İl Özel İdaresi Bütçesinden karşılanamayacağı dolayısıyla projenin Devlet Yatırım Programına alınmasında zorunluluk görülmektedir. Bunun için çalışmalar sürdürülmektedir.

İlimiz dahilindeki tüm köylerimizin köy yolu sorunu tamamen çözümlenmiştir. Yolsuz köyümüz bulunmamaktadır. 2000 Yılı sonu itibariyle İlimizdeki köy yolları ağında asfalt yol (792) km., stabilize yol (965) km., tesviyeli yol (114) km. ve ham yol ise (663) km. olup, İlimizdeki köy yolları ağı 2.534 km.dir. Ayrıca ilimizde (275 km.) devlet, (418 km.) il yolu ve (61 km.) otoyol mevcuttur.

-Edirne-Lalapaşa-Hamzabeyli Hudut Yolu

Karayolları Genel Müdürlüğümüzce tespit edilen 41 km. uzunluğunda yeni bir güzergah olan Edirne-Lalapaşa-Hamzabeyli Hudut Yolu projesinin yapımına 1 Mart 1997 tarihinde başlanmış olup, süre uzatımı ile 2001 yılında bitirilmesi öngörülmektedir. Proje tutarı 10 trilyon 063 milyar 350 milyon TL. olup, 2000 yılı sonu itibariyle 3 trilyon 912 milyar TL. harcanmıştır. Ancak 2000 yılında tefrik edilen 1 trilyon 100 milyar TL. ödenek gözönüne alındığı taktirde ve ödeneklerin ileriki yıllarda aynı şekilde devam etmesi halinde bu önemli projemizin 2005 yılında bitirilmesi mümkün olacaktır. 2001 yılı tasarısına 2 trilyon 768 milyar TL. ödenek teklif edilmiştir.

Projenin genelindeki toprak işleri % 90, sanat yapıları (menfez, büz...vs.) % 90 oranında bitirilmiş olup, alt temel işlerinde nakliye ve serme işlemleri devam etmektedir. 2000 yılı sonu itibariyle mevcut ödenekle yolun 6 km.lik kısmı sathi kaplamalı olarak açılmıştır. Projenin fiziki gerçekleşmesi % 38 dir.

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan yorum yazıları veya haberlerin tüm hakları Feza Gazetecilik’e aittir. Kaynak gösterilse dahi hiçbiri özel izin alınmadan kullanılamaz. Bu haber veya yazılar sadece Zaman Gazetesi tarafından sağlanan RSS verileri kullanılarak alıntılanabilir.
Bu haberler de ilginizi çekebilir