KAPAT
Yusuf Keleş

y.keles@zaman.com.tr

EKONOMİ

Borç yapılandırması bozulanlara yeni fırsat

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yıl çıkarılan af kanunu ile Maliye'ye veya SGK'ya borcu bulunan mükellefler peşin ya da 6, 9, 12 ya da 18 taksitle borçlarını ödeme imkânı buldu.

Borçların faizleri silindi ancak taksit sayısına göre belirlenen katsayı ile çarpıldı ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler halinde ödenecek taksit tutarı hesaplandı. Her iki kuruma borcu olan mükellefler ödeme zorluğu yaşamasın diye iki kurumun ödemesi aynı aya tekabül etmiyordu. Aftan faydalananlar, bu ödemeleri ihmal etmesin diye bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi halinde 6111 sayılı kanun hükümlerinden faydalanma hakkı kayboluyordu.

Bu şartlar altında birçok kişi ve mükellef vergi borçlarını, farklı isimler altındaki SGK primi borçlarını ve bunlara ilişkin gecikme cezalarını aftan faydalanmak suretiyle taksitlendirmişti. Ancak ödeme güçlüğüne düştüğü için taksitleri süresinde yatıramayan bazı borçluların yapılandırması bozuldu. Sayısı az da olsa bu aftan faydalanan ve belirli süre de ödeme yapmış olanların yapılandırmalarının bozulmaması için geçtiğimiz hafta yayımlanan bir kanunla yeni bir hak tanındı. Buna göre yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek 6111 sayılı kanun hükümlerini ihlal ederek yapılandırması bozulanlar, bu tutarları ödemeleri gerektiği tarihten itibaren geç ödeme zammı ile birlikte temmuz ayı başından itibaren dört ay içerisinde (2012 yılı Eylül ayı sonuna kadar) ödemeleri halinde yapılandırma imkânından aynen faydalanmaya devam edecek. Ödeme kolaylığı, yeni bir yapılandırma ya da af niteliği taşımıyor. Sadece 6111 sayılı kanuna göre yapılandırmaya başvurup borçlarını yasal süresinde ödemeyenlere getirilen bir ödeme kolaylığıdır. Bunun yanında 6111 sayılı kanunla düzeltme veya pişmanlıkla beyanname verenlerin de kanun hükümlerini ihlal etmemeleri yani ödemelerini aksatmamaları gerekiyordu. Bu kapsamda olup da ödenmeyen borçlar varsa aynı şekilde eylül ayı sonuna kadar ödenmesi halinde ilgili mevzuat uyarınca kesilmesi gereken vergi cezaları ve para cezalarının kesilmesinden ve tahakkuk edip etmediğine bakılmaksızın bu alacaklardan ve bunlara ilişkin fer'i alacakların tahsilinden vazgeçilecek.

Yine SGK primlerini kanun kapsamında yeniden yapılandıranların cari dönemde oluşan primleri bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri halinde, belirtilen madde hükümlerine göre yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan taksitlerini ödeme haklarını kaybederler. Geçtiğimiz sürede ödeme zorluğu yaşadığı için cari dönemde doğan primleri ödeyemeyenler borçlarını eylül ayına kadar ödemeleri halinde kanunun hükmünden faydalanmaya devam ederler.

Düşük gösterilen maaşın kıdem tazminatı

Bir firmada emekli olduktan sonra 7 yıl çalıştım. 2.250 TL net aylık alıyordum. Fakat SGK'da 1.200 TL brütten gösteriyorlardı. Ayrılınca tabii olarak bu brüt ücret üzerinden kıdem tazminatı ödediler. Ben de mecburen 1.200 TL'lik tazminat bordrosunu imzaladım. Geriye kalan kısmı sonra öderiz dediler. Fakat kalan kısmı ödemediler. Bu arada kullanmadığım yıllık izinlerim de duruyor. Çıkışımı 31.7.2011 tarihinde yaptılar. Bugüne kadar defalarca paramın geriye kalan kısmını istememe rağmen hakkımı vermediler. Elimde de gayriresmi olarak yaptıkları bordrolar var. Bordroda bütün işçilerin imzaları var. SGK ve vergi açısından ne yapabilirim?

Öncelikle bu tür durumlarla çokça karşılaşıldığını belirtmek isterim. Diğer örnek olaylardaki gibi sizin de sorununuz iş, sosyal güvenlik ve vergi mevzuatını ilgilendiriyor.

İş mevzuatı boyutu: Kıdem tazminatının hesaplanması, son brüt ücret üzerinden yapılır. 2.250 TL net ücret aldığınızı belirtiyorsunuz. Net ücretin brüt ücrete çevrilmesi sonucunda hesaplanacak brüt ücret tutarı üzerinden kıdem tazminatı ödenmesi gerekmekle birlikte, kıdem tazminatında tavan söz konusu olduğu için bu tutar üzerinden kıdem tazminatı ödenmesi gerekirdi.

Ücret bordrolarında imzanızın olması aleyhinize olmakla birlikte, yargının imzalı ücret bordrosunu dikkate almayıp daha yüksek ücreti dikkate aldığı kararlar da var.

Kıdem tazminatınız 10, yıllık izinleriniz ise 5 yıllık zamanaşımına tabi. Yani dava açtığınızda dava tarihinden geriye doğru kıdem tazminatı için 10, yıllık izin ücreti için ise 5 yıllık alacaklarınızı alabilirsiniz.

Alacaklarınız için önce bulunduğunuz ildeki bölge çalışma müdürlüğüne başvurmanız gerekiyor. Buradan bir sonuç elde edemezseniz iş mahkemesine dava açabilirsiniz.

Sosyal güvenlik mevzuatı boyutu: Sorunuzda 2.250 TL net ücret almanıza rağmen brüt 1.200 TL'nin bordroda gösterildiğini belirtiyorsunuz. Sosyal Güvenlik Kurumu'na da muhtemelen brüt 1.200 TL'den bildirim yapılıyordur. Gerçek brüt ücretiniz üzerinden değil de 1.200 TL üzerinden SGK'ya bildirim yapıldığı için SGK'ya başvurmanız gerekiyor. Buradan bir sonuç elde edemezseniz iş mahkemesine dava açabilirsiniz. Açacağınız dava, 5 yıllık zamanaşımı süresine tabi.

Vergi mevzuatı boyutu: Normalde firmalar, çalıştırdıkları işçi ve memurlara ödedikleri ücret üzerinden Gelir Vergisi kesintisi yaparlar. Size ödenen ücret düşük gösterildiği için düşük tutar üzerinden vergi kesintisi yapılmış ve Maliye'ye muhtasar beyanname ile eksik vergi ödenmiştir. Elinizdeki bordrolarla vergi dairesine veya vergi denetim kuruluna müracaat ederseniz mükellefe bu veriler üzerinden ek tarhiyat yapılır. İhbar dilekçenizde ikramiye talep etmeniz halinde bulunacak vergi ve cezalar üzerinden yüzde 10 oranında ikramiye ödenecektir. Ancak mükellefe bu cezanın hukuki olarak kesilebilmesi için başka donelerle (banka ödemeleri, çek senet, çalışanların ifadesi vs.) desteklenmesi gerekebilir.

19 Haziran 2012, Salı
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan yorum yazıları veya haberlerin tüm hakları Feza Gazetecilik’e aittir. Kaynak gösterilse dahi hiçbiri özel izin alınmadan kullanılamaz. Bu haber veya yazılar sadece Zaman Gazetesi tarafından sağlanan RSS verileri kullanılarak alıntılanabilir.
yazarHakkinda.