KAPAT
Yusuf Keleş

y.keles@zaman.com.tr

EKONOMİ

Gelir Vergisi beyanında son gün

Gelir İdaresi Başkanlığı, Gelir Vergisi beyanına ilişkin süreyi 26 Mart'a kadar uzattı. Bugün sona erecek beyan süresinde verilecek beyannamelerle ilgili olarak daha önce bilgi vermiştim. Gerçek kişilerin gelirleri Gelir Vergisi'ne tabidir.

Gelir, bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır. Buna göre ticari, zirai, serbest meslek kazançları, ücretler, menkul ve gayrimenkul sermaye iratları ile bunların dışında kalan ve gerçek kişilerce elde edilen diğer kazanç ve iratlar; Gelir Vergisi ile vergilendirilir. Gelir vergisi mükelleflerinin bir kısmı, yıl içerisinde kazanç temin etmemiş olsalar bile beyanname vermek zorundadır. Bir kısmının ise beyanname vermesine gerek kalmamaktadır. 26 Mart'a kadar verilecek beyanname üzerinden hesaplanacak gelir vergisi mart ve temmuz ayında iki eşit taksitte ödenir.

Yabancı memleketlerde elde edilen gelirler hariç olmak üzere gelir türleri ve bunların beyan edilip edilmeyeceği şu şekildedir: Gerçek ve basit usuldeki ticari kazançlar ile gerçek usuldeki zirai kazançlar, genelde beyanname üzerinden vergilendirilir ve bu kişiler beyanname verirler. Gerçek usul dışındaki zirai kazanç elde edenler ise genelde beyanname üzerinden vergilendirilir; ancak bu kişilerin beyanname vermesine gerek yoktur. Emekli, yardım sandıkları ve sigorta şirketlerine ait ödemeler vergi dışıdır, bunun için beyanname verilmez. Serbest meslek kazançları tevkif ve beyanname yöntemiyle vergilendirilirken bu kişiler beyanname vermez. Tek işverenden alınan tevkif suretiyle vergilendirilen ücret ile birinci işverenden sonraki işverenlerden alınan tevkifat yapılmış 18 bin YTL'nin altındaki ücret tevkifat yoluyla vergilendirilir; ancak bunun için beyanname verilmez. 2 bin 200 YTL'den düşük konut kira geliri vergi dışıdır, bunun için de beyanname verilmez. 18 bin YTL'den düşük tevkif edilmiş gayrimenkul sermaye ve menkul sermaye iratları tevkifat yoluyla vergilendirilir, bunun için beyanname verilmeyecek. 18 bin YTL'den yüksek tevkif edilmiş gayrimenkul sermaye ve menkul sermaye iratları ise tevkif ve beyanname ile vergilendirilir, beyanname de verilir. 875 YTL'yi aşan tevkifata ve istisnaya konu olmayan gayrimenkul sermaye ve menkul sermaye iratları da beyanname üzerinden vergilendirilirken beyanname verilir. Tevkif edilen menkul sermaye iratları tevkifat yoluyla vergilendirilirken beyanname verilmez. Gurbetçilerin Türkiye'de elde ettikleri ticari ve zirai kazançlar beyanname üzerinden vergilendirilirken bu kazançlar için beyanname verilir. Gurbetçilerin tevkif edilmiş ücret, serbest meslek, menkul sermaye iradı ve gayrimenkul sermaye iradı kazançları tevkifat yoluyla vergilendirilirken beyanname verilmez. Gurbetçilerin yurtdışındaki her türlü geliri ise vergi dışıdır, ancak beyanname verirler.

Yılda bir kez fatura envanteri yapın

Mükelleflerin en fazla dikkat etmeleri gereken evraklarının başında faturalar geliyor. Bazen fatura ciltlerinin veya sahifelerinin kaybolduğu durumlarla karşılaşılıyor. Sırf bu yüzden incelemeye sevk edilebilir, işgücü, zaman kaybı ve maddi-manevi külfetlerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Kaybolduğu sanılan faturaların; işletme çalışanları veya onları ele geçiren suiniyet sahibi kişilerce sahte olarak düzenlenerek, fatura ticareti konusu yapıldığı durumlarla da karşılaşılmaktadır. Böyle bir durumun tespiti halinde, ilk etapta bunun hesabını verecek olan işletmenin kanuni temsilcileri, yani yönetim kurulu üyeleri veya limitet şirketlerde şirketin müdür ortaklarıdır. Kendinizi, ne olduğunu anlamadan mahkemede bulabilirsiniz. Bu sebeple şirketinizde fatura envanteri yapmanızda fayda var. Bu envanterde bastırılan faturaların sayısı, numarası, kullanılanlar, iptal edilenler, boş faturalar belirtilmelidir. İşi devralırken ve devrederken bunu alışkanlık haline getirin. Yani faturaların boş ve dolu nüshalarına 'kıymetli evrak' muamelesi yapın.

Sizden gelenler

Soru: Kooperatiften aldığımız daireyi Eylül 2005'ten itibaren 300 YTL'ye kiraya verdik. Ağustos 2006'da 375 yeni liraya başka bir kiracı yerleşti. Temmuz 2006'dan itibaren site ihtiyaçları için (çatı, kazan, merkezi TV vs.) aidatlar toplanıyor ancak maddi yönden sıkıntımız bulunduğu için Aralık 2006'dan itibaren eski aidatlar dahil 200 yeni lira aidat ödüyoruz. Ayrıca kendimiz Haziran 2005-Mayıs 2006 arası 180, Haziran 2006'dan itibaren de 200 YTL'ye kiraya oturuyoruz. Eşim ev hanımı, tapu onun adına çıkacak. Hangi dönem için kira beyanında bulunmam gerekir? Tapu çıkmadan kira beyanı verilir mi? Eşim ev hanımı olduğu için kira gelirinden muaf tutulabilir mi? Site yönetimine ödediğimiz giderler ile kendi kira giderlerimiz kira gelirinden düşülebilir mi? 2 bin 200 YTL'lik istisna nedir?

Cevap: Kira beyanını 1 Ocak-31 Aralık 2006 tarihleri arasında elde ettiğiniz gelir için vereceksiniz. Zaten 2005 yılında elde ettiğiniz gelir bin 200 YTL civarında olup istisna kapsamındadır, eski yıla ilişkin beyanname vermenize gerek yok. Tapu çıkmadan da beyanname verilir, burada önemli olan gelirin elde edilmiş olmasıdır. Maalesef ev hanımlarının kira gelirinin beyanından muafiyeti mevzu bahis değildir. Gerçek gider usulünü seçerek ödediğiniz aidat ve kira giderlerini indirim konusu yapmanız mümkündür fakat burada dikkat edilmesi gereken 2006 yılı içerisinde fiilen ödenen tutarlar indirilebilecektir. Diğer bir ifadeyle 2006 Kasım-Aralık aylarına ait aidat veya kirayı 2007 yılı içerisinde yapmanız halinde bunu 2006 yılı kira geliri için vereceğiniz beyannamede indirim konusu yapamayacaksınız. Ticari, zirai veya serbest meslek mükellefiyeti olmayıp konut olarak kiraya verilen gayrimenkullerden elde edilen kira gelirlerinin 2 bin 200 YTL'si vergiden istisnadır. O yıl içerisinde elde edilen toplam gelir bu tutarın altında ise beyanname verilmeyecek, bu tutarı aşıyorsa aşan kısım üzerinden vergi hesaplanacaktır.

VERGİ VERMEYECEKSİNİZ (YTL)

Gayrisafi gelir toplamı 3.900

İstisna 2.200

Kalan 1.700

Gerçek usul giderler 2.500

Vergi hesaplanacak gelir 0

Hesaplanan Gelir Vergisi 0

26 Mart 2007, Pazartesi
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan yorum yazıları veya haberlerin tüm hakları Feza Gazetecilik’e aittir. Kaynak gösterilse dahi hiçbiri özel izin alınmadan kullanılamaz. Bu haber veya yazılar sadece Zaman Gazetesi tarafından sağlanan RSS verileri kullanılarak alıntılanabilir.
yazarHakkinda.